Vrienden van Groenewoude

Vrienden van Groenewoude

De Stichting Vrienden van Protestants Christelijk Bejaardencentrum Groenewoude ondersteunt met financiële middelen en kan daardoor allerlei extra voorzieningen en activiteiten voor de cliënten realiseren.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Mevr. G. Haanschoten, Stationsweg Oost 134, 3931 EW  WOUDENBERG
E-mail:  bephaanschoten@gmail.com     Tel.:  033 286 1787

Wilt u donateur worden? Dat is mogelijk. Ook uw eenmalige gift is welkom!
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN:  NL23RABO0372451802