Tijdelijke zorg

Tijdelijke zorg

In Groenewoude kunt u op basis van een indicatie zorg met kortdurend verblijf herstellen. De noodzaak van zo’n verblijf wordt vastgesteld door een deskundige. Een aanvraag hiervoor wordt gedaan bij het CIZ. U verblijft dan op een kamer die voor tijdelijk wonen is ingericht. 
Informatie kunt u verkrijgen via de klantenservice, 0800 0711.