Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Aan Groenewoude is een geestelijk verzorger verbonden. Hij voert pastorale gesprekken met de bewoners. Hij is op woensdagochtend beschikbaar om met u in gesprek te gaan. Zo’n gesprek kan over geloofsvragen gaan, maar ook over andere thema’s:

  • uw levensverhaal
  • emoties en vragen rondom ziekte, afhankelijkheid
  • begeleiding rondom verlies
  • begeleiding bij het naderend levenseinde

De geestelijk verzorger bezoekt u op eigen initiatief, na overleg met de zorgmedewerkers, maar ook nadrukkelijk op uw eigen verzoek. De bewoners kunnen een beroep doen op de geestelijk verzorger: ongeacht achtergrond. Schroom dus niet om een gesprek aan te vragen!

Kerktelefoon
Wilt u een kerkdienst volgen via een kerktelefoonaansluiting, dan kunt u dit regelen bij uw eigen kerkelijke gemeente. Deze kosten komen voor uw eigen rekening.