Lichte zorg

Ondersteuning en zorg, wanneer dat nodig is

Ondersteuning en zorg, wanneer dat nodig is.
Als huurder woont u zelfstandig in onze locaties. Daarbij geniet u van alle zorg, service en comfort binnen handbereik. Uitgangspunt is dat u zelf mag blijven doen wat u nog zelf kunt. Onze zorg- en welzijnsmedewerkers springen bij waar en wanneer u dat wenst.
  
U huurt een appartement in Groenewoude die uitgerust is voor mensen die (in geval van nood) zorg en ondersteuning snel en gemakkelijk kunnen inschakelen. Dit houdt in dat het appartement is voorzien van een alarmsysteem. Hierdoor is de zorg onder één knop direct toegankelijk. Er heerst gezelligheid en saamhorigheid. Ook kunt u met andere bewoners dagelijks genieten van een warme (middag)maaltijd of deel nemen aan de activiteiten.