Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen

Groenewoude biedt verpleegzorg in kleine woongroepen. De kracht hiervan ligt in de kleinschaligheid: de professionele zorg en ondersteuning wordt verleend in een omgeving waar ruimte is voor zelfstandigheid en persoonlijke benadering.
In zo'n woongroep gaat zo veel mogelijk volgens het 'zoals thuis'-principe. De rode draad voor de dagindeling vormt dan ook het ritme van een ‘normale’ huishouding. Wassen, eten koken en schoonmaken zijn activiteiten die samen met de bewoners worden opgepakt.  De zorgverlening is gericht op het prikkelen en uitdagen van de bewoners, om zoveel mogelijk zelf te doen ondanks de beperkingen.