Cliëntenraad

Cliëntenraad

Groenewoude kent een eigen cliëntenraad (CR). Deze cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners. De cliëntenraad is locatie gebonden en hierdoor staat de raad dicht bij de bewoners en de te verlenen zorg- en dienstverlening. Door het overleg met wijk/locatiemanager heeft de cliëntenraad invloed op onder meer:
•           maaltijdvoorziening
•           veiligheid, gezondheid en hygiëne
•           kwaliteit van de zorg en dienstverlening
•           recreatiemogelijkheden en ontspanning
•           huisregels
•           geestelijke verzorging
•           lokale nieuw- en verbouwplannen

Voor deze onderwerpen hebben de cliëntenraden verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat het locatiemanagement niet zomaar een besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad.
Verder heeft de lokale cliëntenraad het recht om, gevraagd en ongevraagd, advies te geven over alle andere onderwerpen. De raad vergadert gemiddeld één keer per 6 weken met de wijk/locatiemanager. 
Bij de verjaardagen van de maand is er 1 lid van de cliëntenraad aanwezig. 
Vanuit elke lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad, die de locatie overstijgende belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim behartigt.

Contact
U kunt de lokale cliëntenraad bereiken via de receptie (033) 285 90 50.
Voor de gegevens van de centrale cliëntenraad kunt u terecht bij het secretariaat (0318) 58 44 44.

 

Naam: De heer A.W. de Ronde
Functie: Voorzitter en afgevaardigde Centrale Cliëntenraad (CCR)
Lid sinds: Januari 2012

Naam: Mevrouw G. Moesbergen-Zitzman
Functie: Secretaris
Lid sinds: Maart 2011

Naam: De heer W. Blokhuis
Functie: Lid
Lid sinds: Maart 2011

Naam: De heer B.A. Bouwmeester
Functie: Lid
Lid sinds: 2011

Naam: De heer C. de Kruif

Functie: Lid

Lid sinds: maart 2016